Náprstkovo muzeum opravilo historickou knihovnu a zve na přednášku o smrti

Národní muzeumNáprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur od nového roku zpřístupnilo pro své návštěvníky historickou měšťanskou knihovnu, kterou v předminulém století založil vlastenec a mecenáš Vojta Náprstek. Historické prostory nabízejí autentickou atmosféru centra české inteligence, kde se scházeli proslulí literáti, cestovatelé i vědci.


Národní muzeumPůvodně zamýšlenému využití domu jako centra vzdělanosti, kde byl založen i první ženský vzdělávací spolek pod názvem Americký klub dam, se muzeum snaží přiblížit i bohatým kulturním programem. Každý měsíc tu pořádá Náprstkovo muzeum komentované prohlídky a další kulturně vzdělávací akce, jako jsou přednášky nebo diskuse.

Úplně první přednáška se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna a jejím tématem bude Smrt v kulturách Mexika od minulosti do současnosti. Přednášku povede přední mexický archeolog a etnolog José Luis Nuñéz Villagrana.

Sympatický vědec představí posluchačům pohřební legendy, mýty a rituály a poukáže na rozdílné chápání smrti středověkých obyvatel dnešního Mexika v době před a po španělské kolonizaci, kterou spustilo koncem patnáctého století objevení Ameriky. Zaměří se také na tzv. Danza Macabra, tedy tanec smrti, který byl chápán jako jakési groteskní vyvrcholení všeho životního snažení a také poukázání na fakt, že ve smrti jsme si všichni rovni. Tanec smrti se v určitých formách na území střední Ameriky uchoval až dodnes.

Národní muzeumNáprstkovo muzeum vzniklo z původního Průmyslového muzea, které Vojta Náprstek založil po svém návratu ze Spojených států, kde se kromě jiného účastnil také expedice zkoumající život indiánského kmene Dakota. Právě tato cesta se stala impulsem k přetvoření starého rodinného pivovaru v centrum národní vzdělanosti, s jehož založením Náprstkovi výrazně pomáhala jeho matka Anna.

Od té doby se v domě na Betlémském náměstí objevovali známí spisovatelé jako František Palacký, Jaroslav Vrchlický, Jan Neruda nebo Božena Němcová a do Náprstkových širokých sbírek, z nichž později vzniklo muzeum, přispíval třeba cestovatel Emil Holub, zoolog Antonín Frič nebo jazykovědec Bedřich Hrozný.


Text: Jitka Hemelíková
Foto: Národní muzeum


 

 

 

Pro přidání komentáře je nutné se přihlásit pod svým uživatelským účtem.
Pokud ještě účet nemáte, můžete se snadno zaregistrovat zde.

Přihlášení

Anketa

Jak nejraději trávíte letní večery?

Výsledky

Doporučujeme

Splněné přání