Kulturní servis Puls připravuje nový projekt - bude plnit dětská přání

Kulturní servis PulsOd letošního února připravujeme zcela nový projekt. Budem plnit tajná dětská přání. Umožníme tak výjimečným a zvlášť talentovaným dětem, nebo těm, které jsou vážně nemocné či mají nějaký zdravotní handicap, aby prožily nezapomenutelný kulturní zážitek. Otevíráme zcela nové dveře do světa kultury těm, kteří by za normálních okolností neměli šanci prožít svůj sen. Chcete vědět, jak bude akce nazvaná SPLNĚNÉ DĚTSKÉ PŘÁNÍ fungovat?


Proč nás napadlo plnit kulturní přání dětem
„Nápad na projekt SPLNĚNÉ DĚTSKÉ PŘÁNÍ se zrodil díky jedné z našich soutěžící, která vyvinula neobvyklou aktivitu, aby nám ukázala svou touhu vyhrát. Vyrobila speciální obrázek na motivy dané soutěže. To nás překvapilo a motivovalo k tomu, abychom se o ní dozvěděli více,“ nastiňuje první střípky ke vzniku nového projektu šéfredaktorka Kulturního servisu Puls Kristýna Šmejkalová.

KULTURNÍ SERVIS PULS„Zjistili jsme, že tato malá slečna netouží vyhrát, aby něco dostala, nýbrž proto, že jí bylo soutěžní téma velmi blízké. Shodou okolností jsme se záhy dozvěděli, že bohužel trpí zdravotním handicapem. Holčička, která se jmenuje Vanesska, nakonec v naší soutěž nevyhrála, neboť nezískala potřebný počet hlasů. Z toho důvodu Kulturní servis Puls začal přemýšlet, jak jí co nejlépe splnit její dětské přání,“ dodává šéfredaktorka a zmiňuje, že tento krok vzápětí motivoval redakci k vytvoření celého projektu, díky němuž by se realizovala dětská přání a zážitky pravidelně.

Chcete vědět, jaká nemoc Vanessku trápí? Zajímá vás, po čem touží dětské srdce a jaké první přání bude Kulturní servis Puls plnit? Sledujte pečlivě v dalších dnech naše internetové stránky www.kulturniservispuls.cz, kde se dozvíte podrobností.


Jak bude SPLNĚNÉ DĚTSKÉ PŘÁNÍ probíhat?
Kulturní servis Puls vypíše téma dětského přání, bude se vždy jednat o různé okruhy z oblasti naší kultury. Každé kolo a tedy i vybrané dítě bude mít svého patrona, který osobně pomůže dětské přání splnit. Projekt je určen pro děti od 5 do 15 let z České republiky. Podmínkou je, aby přihlášené dítě mělo blízký vztah k danému tématu, nebo prokazovalo nějakou jinou výjimečnost, jako např. psaní příběhů, tanec, zpěv, kreslení apod. Může se také jednat o zdravotně postižené či vážně nemocné dítě, které však bude schopno své přání prožít.

KULTURNÍ SERVIS PULSRodiče, známí a přátelé rodiny mohou zapojit takové děti do projektu tím, že v předem vyhlášeném termínu pošlou přihlášku. Spolu s ní připojí do emailu aktuální fotografii dítěte s jeho vlastnoručně namalovaným či jinak vyrobeným obrázkem k danému tématu nebo zašlou krátké video, na kterém bude zachyceno, v čem vyniká. Kulturní servis Puls po ukončení soutěže vybere jedno dítě, kterému umožní splnění dětského přání. A kdo ví, pokud nám vaše ratolesti prokážou ojedinělý talent, třeba si u nás našlápnou na slibnou kariéru. Vytvořené obrázky zůstanou redakci Kulturního servisu Puls na památku. Těšíme se na splněná přání a rozzářené oči dětí, které si domů odnesou zážitek na celý život.

 Text: Meggie
Foto: Shutterstock

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

 

Přihlášení

Anketa

Jak nejraději trávíte letní večery?

Výsledky

Doporučujeme

Splněné přání