Pražská zoo vybírá nové logo

ZOO PrahaZoologická zahrada hlavního města vyhlásila veřejnou soutěž na nové logo. Celkem se přihlásilo a své práce zaslalo na 233 autorů, z nichž každý za sebe mohl předložit tři projekty. Do druhého kola výběrového řízení postoupilo pět návrhů. Ty byly vybrány pětičlennou porotou. Veškeré došlé práce jsou od soboty 26. února vystavené na ochozu Pavilonu velkých savců.


Vzhledem ke skutečnosti, že bylo Zoo Praha na základě soudního rozhodnutí zakázáno užívání loga, jehož autorem je výtvarník Michal Cihlář, musí používat provizorní. To zhotovil Vladimír Veselý. Proto byla na začátku ledna vypsána veřejná soutěž na nové, originální logo.

„Před vyhlášením soutěže na ztvárnění našeho nového logotypu jsme dlouho diskutovali o dvou zásadních problémech. První byl, zda vyhlásit veřejnou soutěž, anebo oslovit jen úzký okruh předem vytipovaných výtvarníků. Rozhodli jsme se pro soutěž spojenou s naprostou otevřeností a rovnými šancemi pro všechny,“ vysvětluje Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha. „Druhá otázka se týkala přímo loga. Ponechat v něm tradičního koně Převalského? Pracovat s jiným zvířetem? Nebo pověřit výtvarníky, aby použili jakýkoli indiferentní motiv? Já sám – a se mnou i velká většina kolegů – jsem si v logu Zoo Praha neuměl představit jiné zvíře než „převaláka“. Proto jsme do podmínek zadali, že alespoň jeden z předložených návrhů musí ztvárnit právě tento živočišný druh.“

Termín uzávěrky soutěže byl stanoven na pondělí 21. února. Během necelých dvou měsíců došly stovky návrhů od 233 autorů či autorských kolektivů. Do druhého kola nakonec postoupilo 5 návrhů, které vybrala pětičlenná komise.

Zoo Praha

„Když se před třemi lety uskutečnila neúspěšná soutěž na logo Zoo Praha, častá výhrada prý byla, že motiv koně Převalského je mimořádně obtížné zpracovat. To se potvrdilo i tentokrát, byť překvapivé pro mne bylo, jak málo jiných druhů zvířat se v návrzích objevilo,“ říká Bobek. „Bohužel, většina návrhů nesplňovala nároky kladené na logo, například čitelnost při značném zmenšení. Nakonec jsme vybrali pět návrhů, které svým způsobem reprezentují pět možných přístupů k pojetí našeho loga.“

Tvůrci log byli pověřeni, aby nyní rozpracovali či upravili své současné návrhy. Zmíněných 5 návrhů můžete vidět výše, jejich autory jsou (zleva do prava): 1. Štefan Meľo, 2. Josef Plíhal, 3. Jaroslav a Tomáš Müllerovi, 4. Štěpán Kotrba, 5. Jan Kubeš.


Text: Kristýna Šmejkalová
Foto: Zoo Praha


 

 

 

Pro přidání komentáře je nutné se přihlásit pod svým uživatelským účtem.
Pokud ještě účet nemáte, můžete se snadno zaregistrovat zde.

Přihlášení

Anketa

Jak nejraději trávíte letní večery?

Výsledky

Doporučujeme

Splněné přání