Zoo Praha představila vítězné návrhy nového pavilonu goril

zoo prahaCelkem patnáct architektonických ateliérů se zúčastnilo soutěže o návrh stavby nového pavilonu goril. Ten musí Zoo Praha nezbytně vybudovat z toho důvodu, že stávající pavilon se nachází v nejnižším místě zoo a v případě další velké povodně by evakuace goril byla spojena s enormním rizikem. Všechny soutěžní návrhy si nyní zájemci mohou prohlédnout v Konírně Trojského zámku až do 18. ledna, vždy od 10 do 16 hodin.


Proč a kde jsme se rozhodli vybudovat nový pavilon goril?
„Povodeň v červnu 2013 už podruhé zatopila stávající pavilon goril, který je nemožné před velkou vodou dostatečně ochránit. Gorily se při povodni musejí uchýlit do povodňové věže, což je pro ně velmi stresující, a v nejhorším případě by byla nezbytná jejich evakuace. Ta by ovšem byla spojena s ohromnými riziky. Nemáme-li tedy v Zoo Praha od chovu našich vůbec nejpopulárnějších zvířat upustit, nezbývá, než vybudovat pavilon nový, mimo záplavovou zónu“ vysvětlil dnes na tiskové konferenci ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

„Najít pro tento plánovaný pavilon v téměř šedesátihektarové zoologické zahradě vhodné místo bylo složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Vyloučena byla nejen spodní část areálu, ale i svahy orientované na sever a na západ. Rychle jsme rovněž upustili od úvahy vybudovat ho na „pláních“ v horní části zoo, které by tím ztratily svůj charakter. Naopak vhodné se nám od začátku jevily pozemky za komunikací na Podhoří, kde se již nachází Africký dům se svými výběhy. Jako nejvhodnější jsme posléze vybrali prostor na konci těchto výběhů, pod viničním domem Sklenářkou,“ doplnil.

Určitou nevýhodou zvoleného místa je jeho odlehlost, která nám však současně otevírá zajímavé možnosti. K novému pavilonu povede jednak cesta od Afrického domu, která nabídne nečekané pohledy na výběh žiraf, jednak lávka od západního okraje Údolí slonů. Navíc chceme u plánovaného pavilonu goril otevřít další vchod do zoo se zastávkou autobusů MHD.

zoo praha


Jak probíhala architektonická soutěž?
Veřejnou architektonickou soutěž o návrh s názvem „Nový pavilon goril“ vypsala
Zoo Praha ve spolupráci s Českou komorou architektů na konci června 2014. Poté, co základní parametry zadání projednala se všemi příslušnými úřady. Důležitou součástí zadání soutěže byl i požadavek, že nový pavilon goril nesmí narušit krajinný ráz prostoru Sklenářky ani dálkové pohledy na tento cenný objekt.

Kompletní návrhy nakonec předložilo celkem patnáct architektonických ateliérů. Soutěžní návrhy hodnotila odborná porota, která vybrala pět návrhů, jež postoupily do druhého kola soutěže. Účastníky soutěže zároveň vyzvala, aby své návrhy zpracovali do hlubších podrobností. Ve druhém kole soutěže porota konstatovala, že ani jeden z návrhů nesplnil na sto procent podmínky zadání, proto se rozhodla první cenu nakonec neudělit. Druhou cenu získal architektonický ateliér ABM Architekti s.r.o., který tak v soutěži zvítězil. Třetí cenu získal návrh architektonického studia Mjölk s.r.o. Porota se rozhodla udělit také zvláštní odměnu za vysokou řemeslnou úroveň architektům z ateliéru Bogle Architects s. r. o.


Stavba nového pavilonu
Náklady na výstavbu nového pavilonu goril budou činit 121 miliónů Kč včetně DPH, přičemž tato částka zahrnuje i vybudování nového vchodu, lávky, zokruhování návštěvnických cest apod. Část nákladů plánujeme uhradit z investičního fondu zoo, část z veřejné sbírky, kde se už sešlo přes 18 milionů Kč, a o zbytek požádáme zřizovatele.

Nový pavilon bude zaujímat mnohem větší plochu než pavilon stávající. Plánujeme vybudovat komplex, který kromě jedné velké gorilí rodiny pojme také druhou menší skupinu. Také návštěvnické prostory budou rozlehlejší a zároveň návštěvníkům představí prostředí, které gorily obývají ve střední Africe, i problematiku jejich ochrany. Pro lepší splynutí s terénem bude mít nový objekt zelenou střechu a nebude tak nijak narušovat přírodní ráz zoo.

Vlastní výstavba nového pavilonu goril je plánována na léta 2016 až 2017. Větší část roku 2015 bude věnována přípravě projektové dokumentace a získání všech potřebných povolení.

zoo praha


Vítězný projekt
Architektonická a projekční kancelář ABM architekti s. r. o. má dlouholeté zkušenosti. Pracovala na řadě návrhů administrativních, kulturních, obytných i průmyslových staveb. Mezi její klienty patří například Lucerna – Barrandov s. r. o., společnost FINEP a. s. nebo Správa Pražského hradu. V minulosti úspěšně navrhla například rekonstrukci Knihovny Akademie věd ČR, Horní náměstí v Olomouci nebo Dům s pečovatelskou službou v Českých Budějovicích.

Vítězný návrh na stavbu nového pavilonu goril projekční kanceláře ABM architekti s. r. o. v nejvyšší možné míře respektuje krajinný ráz lokality a akcentuje tak původní myšlenku, že nejlepší pavilon je ten, který není vidět. Pavilon bude zapuštěn do okolního terénu a obsypán vytěženou zeminou. Místa, která z technických důvodů přisypána nebudou, budou připodobněna ke skalnatému nebo hlinitému svahu a hojně ozeleněna. Součástí pavilonu bude také venkovní amfiteátr se sedacími schody umožňující pohodlné posezení. Hlavní vnitřní návštěvnický prostor, který bude navozovat atmosféru zešeřelého pralesa, otevře návštěvníkům pohled na dvě prosluněné mýtiny se skupinami goril. U vnitřního amfiteátru bude klesat úroveň podlahy až o půl metru pod úroveň výběhů, čímž se návštěvníkům naskytne možnost velmi blízkého kontaktu se zvířaty. Při cestě zpět do prostoru venkovní vyhlídky návštěvníci projdou výukovými prostory, kde se dozvědí informace o mizejících pralesech. Součástí prostor bude také projekční místnost stylizovaná do podoby africké školy. V severní části pavilonu pak bude situováno provozní a chovatelské zázemí.


Rozměry vnitřních expozic:
vnitřní expozice pro samce: 102, 3 m2
vnitřní expozice pro chovné skupiny: 478,5 m2
vnitřní návštěvnické prostory: 650 m2

Pomáhá i veřejnost
Po předchozím úspěšném fundraisingovém projektu s cílem podpořit výstavbu nového prostoru pro slony, kdy se v průběhu deseti let podařilo nashromáždit od individuálních dárců přes 50 milionů Kč, se rozhodla Zoo Praha oslovit veřejnost podobným způsobem tentokrát s cílem podpořit výstavbu nového pavilonu goril. Těsně před Vánoci jsme realizovali první kolo fundraisingu a obeslali na 30 tisíc dárců. První průběžné výsledky jsou víc než potěšující. Během svátečního období dorazilo více než 600 tisíc Kč. Lidé mohou přispívat na speciální konto s číslem  3070207/0100, které zoo zřídila po povodni v roce 2013. Na tomto účtu už se nám v letech 2013 a 2014 podařilo nashromáždit již zmíněných 18 miliónů Kč.

 


Text: Jana Ondrejechová
Foto: Zoo Praha

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

 

Pro přidání komentáře je nutné se přihlásit pod svým uživatelským účtem.
Pokud ještě účet nemáte, můžete se snadno zaregistrovat zde.

Přihlášení

Anketa

Jak nejraději trávíte letní večery?

Výsledky

Doporučujeme

Splněné přání