Literární akademie otevírá kurzy pro veřejnost

literární akademieSoukromá umělecká vysoká škola, která se od svého založení věnuje výuce tvůrčího psaní a rozvíjení kreativity ve všech mediálních oblastech, nyní otevírá dveře svých učeben a studií široké veřejnosti. Kromě standardního vysokoškolského studia nabízí také pestrou škálu krátkodobých i dlouhodobých kurzů z oblasti tvůrčího psaní, osobního rozvoje, komunikace a dalších. Touto cestou chce zpřístupnit kvalitní vzdělání všem, kteří se o uvedené oblasti zajímají.


Literární akademie vytváří prostor pro setkávání tvůrčích osobností už čtrnáct let. Kurzy pro veřejnost jsou dalším krokem k rozšíření této aktivity. Aktuálně si zájemci mohou vybírat z praktických kurzů Od teď už jen zajímavé prezentace, Redaktor a autor – dva, co mají „na svědomí“ budoucí knihu, Kultura hlasového projevu, Myšlenkové mapy pro psaní, Nonverbální komunikace, Sociální sítě a nová média, Kurz blogování: Vytvořte si z blogu vlastní vizitku, Biblioterapie, odvaha psát i nepsat a z mnoha dalších. Samozřejmě nechybí ani kurzy tvůrčího psaní – v této oblasti je Literární akademie dlouhodobě lídrem.

Účastníci se mohou naučit, jak psát recenze, vést interview, vytvořit příběh nebo jak zpracovat tiskovou zprávu. Novinkou je speciální Kurz tvůrčího psaní pro malé spisovatele, tedy pro děti od 11 do 14 let. Škola klade důraz nejen na kvalitní obsah jednotlivých kurzů, ale také na výběr lektorů. „Oslovili jsme zajímavé osobnosti, které mají co říct. Zároveň jsme se snažili sestavit tým lidí, kteří umí učit. Už takové setkání například s Tomášem Zmeškalem, Davidem Zábranským, Alžbětou Trojanovou či s Danielou Fischerovou musí být velkým zážitkem. Mám velkou radost, že můžeme pomáhat ostatním při cestě ke splnění jejich (nejen) spisovatelských snů,“ říká MgA. René Nekuda, garant celého projektu.

 

literární akademie


Kurzy budou otevřeny se začátkem nového akademického roku. „Doporučujeme ale podat přihlášku už nyní. Počet účastníků všech kurzů je omezen na maximálně 15 osob. Chceme totiž, aby zůstala zachována komorní a tvůrčí atmosféra,“ doplňuje Magdaléna Hladká, marketingová specialistka. Kompletní nabídku kurzů včetně přihlašovacího formuláře najdou zájemci na webových stránkách školy (www.art-campus.cz).

Literární akademie působí na trhu od roku 2000 a patří k nejstarším soukromým vysokým školám u nás. Vychovala více než 1000 absolventů, kteří se uplatňují v nejrůznějších pozicích ulturní sféry, od autorských osobností (spisovatelů, režisérů) přes zaměstnance kulturních institucí (redaktoři, moderátoři, zpravodajové) až po komerční instituce (PR, marketing) apod. K nejvýraznějším absolventům patří spisovatelé Václav Chochola, Petr Holub, Jana Šrámková, režiséři Adéla Sirotková, Tereza Reichová, Jan Králík, Jan Látal, redaktorky Edita Horáková a Zuzana Luňáková z České televize, redaktoři Českého rozhlasu Petr Sehnoutka, Martin Drtina, Klára Bílá či ředitel Útvaru externí komunikace a interních médií ČSOB Hany Farghali a mnozí další. Od roku 2013 zastřešuje Literární akademii vzdělávací společnost International ART CAMPUS Prague, s. r. o.


Text: Magdaléna Hladká
Foto: Oficiální foto Literární akademie

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

 

Pro přidání komentáře je nutné se přihlásit pod svým uživatelským účtem.
Pokud ještě účet nemáte, můžete se snadno zaregistrovat zde.

Přihlášení

Anketa

Jak nejraději trávíte letní večery?

Výsledky

Doporučujeme

Splněné přání