Design Help vdechne nemocničním prostorám duši

design helpVe středu 22. května proběhne v prostorách pražského Kina Aera aukce nejrůznějších předmětů, mezi nimiž najdeme knihy, oblečení, knihy, šperky či nábytek. Pořadatel je občanské sdružení Design Help, které za vytěžené peníze zrealizuje jeden ze svých nejnovějších projektů – vdechne přívětivější tvář Neurologické klinice v Motole. Dozvěděli jsme se o tomto konceptu spoustu zajímavostí, o které se s tebou rádi podělíme.


Uběhly dva roky od první realizace, kterou Design Help o. s. provedlo pro oddělení Klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jakou máte zpětnou vazbu přímo z nemocnice od personálu nebo samotných pacientů?
„Zpětná vazba je velmi pozitivní, jako pacient oddělení se setkávám s některými sestrami a lékaři jednou ročně při kontrole a vždy společně vyměňuje názory. Úprava chodby lůžkového oddělení prospěla jednak pacientům, protože tak vzniklo místo, kde se mohou setkat se svými příbuznými, a sestry díky novému vestavěnému nábytku získaly nové úložné prostory.“

Jako architekti z ateliéru a1architects navrhujete atraktivní a zároveň funkční prostory, jaká je podle Vás úroveň prostor českého zdravotnictví? Existuje v této republice nemocnice nebo oddělení, které by odpovídalo soudobým měřítkům a nárokům na kvalitu prostředí?
„V Česku jsou obrovské rozdíly ve vybavení nemocnic. Na jedné straně existují nově postavená nebo rekonstruovaná oddělení nemocnic např. v Hradci Králové nebo na Kladně s velmi nákladnými interiéry vybavenými až překvapivě ikonickými kusy nábytku jako je např. Panton chair. Na druhou stranu se často jako pacienti můžeme setkat s interiéry složenými z kusů nábytku, které mnohdy zažily ještě 70. léta. Takové prostory jsou stále velmi časté a připomínají spíše skladiště než vyšetřovací místnosti apod. Je tedy otázkou, jaká je koncepce úprav a výstavby v českém zdravotnictví. Na jedné straně vidíme jako veřejnost - neustálé diskuze pacientů nebo budoucích pacientů o nedostatku financí ve zdravotnictví na cokoli, a na straně druhé předražené zakázky typu Kladenské nemocnice.“

Co považujete za hlavní nedostatek českých nemocničních prostor a co by se mělo stát, aby se situace změnila?
„Z pohledu architektů a také dlouhodobé zkušenosti pacienta jednoho z nás je pro nás zásadní téma uživatelsky orientované nemocnice, tedy otevřeného a vlídného prostředí, nejen svým vizuálním prostředím, protože sem jako pacient člověk přichází v úzkých a často s bolestí nebo dlouhodobě trvajícími problémy, ale v neposlední řadě lidsky vstřícný personál, který bude mít individuální přístup s ohledem na soukromí pacienta. České nemocnice jsou například jednou z posledních bašt, kde vládne silná hierarchie fungující na hodnotách dosažených vysokoškolských titulů. Takové prostředí často není otevřené ani přátelské změnám. Pacient by neměl být tím, kdo otravuje personál méně nebo více dle dosaženého titulu, ale tím kdo potřebuje pomoci a svou léčbu si platí formou zdravotního pojištění a poplatků. Není pochyb o tom, že kvalitní a přátelské prostředí pozitivně ovlivňuje nejen pacienty, ale i personál.“


design help


Občanské sdružení Design Help má podtitul „Za nemocnice vlídnější“, zatím pracujete na kultivaci prostředí nemocnic jako architekti, přemýšleli jste o jiném způsobu, jak dosáhnout tohoto cíle, tedy jak jinak udělat nemocnice vlídnější?
„Začali jsme přirozeně tím, co jsme sami vystudovali a umíme tak nejlépe zlepšovat. Mezi další témata, která nás zajímají, patří způsob předávání informací pacientovi. Při vyšetřeních např. při stanovení diagnózy jako pacient obdržíte velké množství odborných informací, které je těžké během několika minut vstřebat a ještě si je zapamatovat. Dochází tak ke zbytečnému zmatení a znejistění pacienta a následně jeho amatérskému vyhledávání na internetu, které je často spíše ke škodě. Není nic horšího než stanovování vlastní diagnózy pacientem skrz vyhledávače na internetu! Rádi bychom se časem jako sdružení dostali ke spolupráci s lékaři při sestavování a vytváření pacientských brožur nebo informačních portálů, které by byly srozumitelné a ještě krásné napohled.“


Aktivity Vašeho sdružení by se daly zahrnout do okruhu občanského aktivismu. Jak jsou Vaše projekty přijímány vedeními nemocnic, je těžké prosadit dílčí změny v jednotlivých odděleních?
„Záleží vždy na jednotlivcích nikoli na institucích. Většinou jsme nacházeli velké pochopení pro naše aktivity přímo u lékařů, nikoliv však vždy u vedení nemocnic. Naši pozitivně myšlenou aktivitu lze totiž z druhé strany také číst jako kritiku stávajícího stavu a tedy činnosti stávajícího vedení. To nás však neodrazuje a zkrátka v takovém případě změníme působiště spolupráce. Odešli jsme tak v loňském roce bohužel z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale o to vstřícnější bylo přijetí na oddělení Neurologické kliniky ve FN Motol.“

Výtěžek z aukce, která proběhne 22. 5. v kině Aero, je určen pro Neurologickou kliniku nemocnice Motol. Mohli byste připravovaný projekt popsat, jak nad tímto prostorem přemýšlíte?
„Projekt spočívá v úpravě vybavení interiéru čekárny ambulancí neurologie, kde lidé často stráví až 4 hodiny čekáním, protože v nemocnici nemůže fungovat běžná objednací doba, tak jako v soukromém sektoru, který neřeší tolik akutní případy. Vzhledem ke strávenému času je tedy důležité, aby prostředí čekárny poskytovalo dostatek různých způsobů sezení, možnost práce na PC nebo tabletech k využití „volného“ času a v neposlední řadě kvalitní umělé osvětlení, protože v prostoru je pouze 1 okno. Navrhli jsme efektivněji využít prostor kolem parapetu okna v podobě lavice, které obchází kolem celého prostoru a uprostřed je umístěn velký stůl nepravidelného organického tvaru tak, aby nabízel různé variace sezení. Součástí návrhu je také nová výmalba a řešení dekorace stěn. Aktuální lékařské plakáty s leckdy pro laika nesrozumitelným obsahem navrhujeme nahradit vybranými kusy fotografií nebo grafik.“


Fungujete jako nezisková organizace, pracujete zadarmo a prostřednictvím přehlídek, aukcí designových předmětů a prodeje šperků získáváte prostředky na realizaci projektů Design Helpu. Jedná se o velice pracnou a časově poměrně náročnou přípravu, která má navíc nejistý výsledek. Nemocnice, pro něž projekt(y) připravujete jsou velké a zavedené instituce, které by mohly a možná i měly na tyto změny nalézt peníze ve vlastním rozpočtu - možná by stačilo pozvat architekty při pravidelném malování interiérů a pozměnit pár detailů. Proč myslíte, že tyto aktivity neiniciují samotné nemocnice?
„Zmíněný příklad spolupráce zní jasně a jednoduše, kdyby to tak bylo, asi by ani naše sdružení nemuselo vznikat. Našimi aktivitami zdola se snažíme i skrze spolupráci s oslovenými designéry na téma nemocničního prostředí upozorňovat a vlastními silami po velmi malých krůčcích zlepšovat. Zásadní je vedle samotného lokálního zlepšení prostředí také vytvoření diskuze ve společnosti, propojování názorů a potřeb pacientů mezi lékaři. V běžném provozu nemocnice na to nikdo nemá prostor ani čas. V otevřené společnosti jsou aktivity občanských sdružení důležité ve své iniciační roli, která nevede k revoluci, ale může posunout a inspirovat přemýšlení lidí, kteří mohou mít dále vliv na změny ve velkém měřítku. Pokud naše aktivity změní kromě lokálního řešení, jako jsou například čekárny, smýšlení budoucích lékařů nebo mediků, kteří často pod vlivem náročné práce nemají čas přemýšlet z pohledu pacienta, má naše úsilí obrovský smysl.“Text: Kristýna Šmejkalová; Design Help
Foto: Oficiální foto akce

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

 

Pro přidání komentáře je nutné se přihlásit pod svým uživatelským účtem.
Pokud ještě účet nemáte, můžete se snadno zaregistrovat zde.

Přihlášení

Anketa

Jak nejraději trávíte letní večery?

Výsledky

Doporučujeme

Splněné přání